Nyhetsarkivet

FK Vetra besøker Haugesund

Toppklubben FK Vetra fra Litauen kommer til Haugesund denne uken som et ledd i sine sesongforberedelser. Jostein Grindhaug presenterer her noen av planene for de neste dagene.

Då e det lika før FK Vetra kjeme te Haugalandet. Rekna med dei e innlosjerte på Rica Maritim i løpet av nåttå. Då har dei vore på reisefot i to døgn. Må få gi ros te adle så stille opp i forbindelse med besøket. Terje på Rica så gir FKH prisar på øvenatting å mat. Kjøkkengjengen på klubbhuset så stille med lunsj kvar dag. Raymond på Aerobicsenteret så åpna dørene på gap. Ikkje minst Torvastad å Nord så stille banane te disposisjon. Moderklubbane Djerv å Haugar så invitere på middag. CSM med Atle å Arvid så har lagt forholdene te rette. I tillegg te adle dei andre så stille fritiå te rådighet. Det gjere godt å sjå den felles dugnads innsatsen så blir lagt ner på så ekstremt kort varsel.

For det e ikkje anna enn tri veker siå eg va der nere å tonen blei satt. At Vetra velge å legga finpussen på oppkjøringen isamen med FKH her på Haugalandet e kjekt for adle så jobba med fotball. Vetra e et lag så årligt havna blant dei beste i den Litauiske Toppserien. At FKH å andre lokale klubbar kan dra veksel på dette samarbeidet e det liten tvil om. Det e nyttigt å få referansar frå lag så drive profesjonelt. Adle spelerane e heiltidsansatte i klubben. Klubben e privat eid å trenes av ein tidligare russisk landslagsspelar. Trenings forholdene e allikavel bedre her på Haugalandet enn i Vilnius.

På programmet står det kamp på Torvastad mellom FKH å Vetra. Denne starta klokkå 19.15. på fredag. Harald kjeme kjeme te å analysera kampen å ha gjennomgang for begge lag. I helgå e det lagt opp te treningar for Vetra på Nord baen. Måndag blir det ein ny kamp. Då satsa me på et sammensatt lag med dei beste spelerane på Haugalandet. I utgangsponktet blir denne spelt på Nord baen måndag klokkå 18.30.
Innimellom ska me blant aent ut te Åkra på sjøhus besøk med fiska mat. Dei vil bli vist Haugalands filmen på Lille Maritim. Tirsdags måren sette dei seg på bussen igjen å returnere te Vilnius.

Me snakkas!