Nyhetsarkivet

Millionoverskudd i FKH

FK Haugesund fikk i 2004 et overskudd på 1.108.084 kroner. Budsjettet for 2005 blir på kr 10.378.000 som gir et budsjettert overskudd på kr 1.564.401. Her følger styrets beretning for 2004.

STYRETS BERETNING 2004

INNLEDNING

FK Haugesund ble stiftet 28.10.93, med det langsiktige mål å skape et stabilt Tippeligalag.

Klubbens visjon er: FK Haugesund skal være en inspirasjon for Haugalandet, ved å fremstå som en av Norges ledende og mest underholdende klubber, gjennom å være sportslig, sosialt og markedsmessig attraktive, nyskapende og talentutviklende.

Året 2004 ble ikke som forventet for klubben sportslig sett. Etter 10 sesonger i 1.divisjon og Tippeliga, måtte klubben ta steget ned i 2.divisjon. For en prestasjonsrettet klubb som vår, er dette lite heldig. Dog er vi ikke satt 10 år tilbake. Vi har siden starten i 2.divisjon i 1994, bygget opp et sterkt fundament rundt klubben. Vi håper dette vil bidra til at klubben allerede i sesongen 2006 igjen er å finne i 1.divisjon. Styret vil ha sterk fokus på at alle forhold blir lagt til rette for dette i den sesong vi nå går inn i. Styret har sammen med ledelse, trenere og støtteapparat foretatt en grundig evaluering av sesongen 2004. Denne evaluering danner bakgrunn for gjennomføring av tiltak. Det vil fortsatt bli opprettholdt en handlekraftig organisasjon, slik at man ikke taper styringsfart i forhold til de målsettinger og visjoner som ligger til grunn for etablering av klubben.


STYRE/ORGANISASJON

Ved siste valg tiltrådte Odd Erik Salvesen som nytt styremedlem (nestleder), og Åge Liff som nytt varamedlem. Ingolf Steensnæs ble valgt som styreleder, etter å ha fungert i dette verv fra 9/03 etter at styreleder Svend Inge Stueland fratrådte i styret sammen med Bjarne Askevold (da nestleder) med bakgrunn i regler i Lov om Finansieringsvirksomhet.

Det er i 2004 avholdt 15 styremøter, samt et betydelig antall arbeidsmøter for styrets medlemmer.

Det har ikke vært endringer i administrasjonen i 2004. Denne har bestått av 4,25 årsverk. I tillegg har hovedtrener også hatt oppgaver av administrativ karakter.ØKONOMI

Klubben fikk i 2004 et overskudd på kr.1.108.084,- mot et overskudd på kr. 57’i 2003. Inntekter fra spillersalg er i 2004 bokført med netto kr.1.385’. Klubbens økonomi er sterkt avhengig av publikums-oppslutningen på kampene, samt av samarbeidsavtalene med næringslivet. Mediaavtalen gjennom Norges Fotballforbund har også vært av stor betydning. Inntektene under denne avtalen ble redusert fra kr. 1.200’ i 2003 til kr. 560’ i 2004 pga nedrykket. I 2005 vil ikke klubben motta midler under denne avtalen. Publikumsinntektene fra kampene ble sterkt redusert i forhold til budsjettet. På kontantbasis ble det et negativt avvik på ca. kr. 800’. Snitt betalende tilskuere på klubbens 15 seriekamper var 876. Inkludert sponsorbilletter (betalt under sponsoravtalene), samt fribilletter, var gjennomsnittet 1559. På den positive siden må fremheves det gode resultat innenfor salg av sponsorkontrakter overfor næringslivet, hvor klubben nådde kr. 5.3 mill i kontante midler i 2004 mot kr. 2.8 mill foregående år. I tillegg er bokført barter-avtaler med sponsorene (levering av tjenester), verdsatt til kr. 3.0 mill. Det er også på sponsorsiden innektsført kr. 800’ som er en konvertering av midler fra langsiktig gjeld (investormidler). På utgiftssiden er det kun minimale avvik fra budsjett. Klubbens kontant-utgifter i 2004 beløp seg til kr. 10.601’, hvorav lønn og lønnsrelaterte kostnader utgjorde 68 %.

Klubben har hatt en sterk kontroll med økonomien også i 2004. Klubblisensnemndas krav pr. 30.8.04 ble til fulle oppfylt. I og med nedrykket, er neste måletidspunkt for klubben endret fra 30.8.05 til 30.8.06 (dersom opprykk). Klubben ser pr.dato ingen problemer med å oppfylle Klubblisensnemndas krav til positiv egenkapital pr. nevnte dato.

Likviditeten har vært god gjennom hele året, og klubben har ikke benyttet seg av kassekreditt.

Budsjettet for 2005 hensyntar en nødvendig og forsvarlig satsing for å nå målet om sportslig opprykk til 1.divisjon i 2005, kombinert med fortsatt sterk kostnadskontroll innenfor alle områder. Kontantbudsjettet viser en inntektsside på kr. 10.378.000,-, som gir et budsjettert overskudd for 2005 på kr. 1.564.401,-. I inntektene er medtatt kontraktsfestede netto inntekter fra spillersalg på kr. 3.285’.


MARKED

Styret vil uttrykke stor glede over den betydelige respons klubben har fått fra regionens næringsliv. Dette har medført en betydelig økning i antall samarbeidskontrakter, og i det beløp klubben kan bokføre som sponsorinntekt. Samarbeidet med næringslivet er helt avgjørende for det arbeid som nedlegges i bestrebelsene for å nå målet om å få etablert klubben i Tippeligaen. Det har vært leit å måtte skuffe klubbens mange støttespillere ved å gå den tunge vei til 2.divisjon etter endt sesong. Men vi er glade for den tillit som vi nå blir vist i markedet, og som synliggjøres ved reetablering – og faktisk forhøyelse – av de aller fleste avtalene også for 2005. Flere kontrakter med helt nye samarbeidspartnere er også under forhandling og gjennomføring. Denne utvikling viser at næringslivet har tro på det klubben driver med, og ser på oss som samarbeidsklubben og den klubb som mest realistisk har mulighet for å realisere hele regionens mål om toppfotball.

Av klubbens 115 samarbeidspartnere på firma-fronten, har så godt som alle valgt å være med i klubbens sponsorlaug. Dette har utviklet seg til en unik nettverks-arena, og vil bli videreutviklet i samråd med medlemsbedriftenes ønsker. Bl.a. er ny IT-markedsplass under etablering. Det har i Sponsorlauget i 2004 vært avviklet 15 arrangementer, med vekt på både hygge og nytte.

MILJØ

Miljøet i og rundt klubben må betegnes som godt. Styret er spesielt glad for den aktivitet som har utviklet seg rundt klubbhuset, som er blitt et sentralt og uformelt samlingssted for alle rundt klubben, det være seg spillere, ledelse, styre, medlemmer, støtteapparat, supportere og sponsorer. Det rettes her en spesiell takk til Klubb- og Miljøutvalget. Styret ser det som meget viktig for klubben at den miljømessige plattform er på plass. Klubbens verdiplakat vil alltid ligge til grunn for vårt arbeid i så måte. Det er en utfordring i kommende år å favne vidt, slik at vi klarer å være inkluderende overfor alle som ønsker å gjøre en jobb for klubben. Og da gjerne som medlemmer i de forskjellige utvalg etc. som er under etablering.


SPORTSLIG

Sesongen 2004 ble en stor nedtur for klubbens A-lag med nedrykk til 2. divisjon. Ambisjonene før sesongen var å kjempe på øvre halvdel av tabellen. I ettertid må vi nok kunne si at vi ble hardt straffet for å gå inn i sesongen med få spillere i A-stallen. Dette ble også en sesong hvor vi slet uvanlig mye med langtidsskader på mange sentrale spillere. Dette svekket forutsetningene for suksess, men vi kommer uansett ikke utenom at prestasjonene var skuffende svake i 2004.

Vi kom dårlig ut i årets sesong og tok kun 14 poeng på de 16 første kampene. På de siste 14 kampene tok vi 23 poeng. Tradisjonelt ville 37 poeng holdt til en plassering mellom 9 og 11, men i 2004 rykket både Raufoss og FKH ned med denne poengsummen. Vi ble til slutt nummer 14 av divisjonens 16 lag og rykket ned på dårligere mål-forskjell enn Hønefoss som overlevde på samme poengsum som Raufoss og FKH.

Cupen ble et lite høydepunkt. Spesielt hjemmekampen mot Odd Grenland i 3. runde. Tippeligalaget ledet 3-2 til det gjensto 4 minutter, da utlignet Rolv Magne Olsen og sikret oss ekstraomganger. Der var vi det beste laget og vant til slutt 5-3 etter scoringer av Rune Wiken og Paal Christian Alsaker i første ekstraomgang. I 2003 ble vi slått ut av Rosenborg i kvartfinalen, denne gangen møtte vi igjen trønderne på hjemmebane og igjen måtte vi se oss slått med ett mål. Rosenborg vant 2-1 og gikk videre til kvartfinalen.

Etter nedrykket har totalt 6 spillere forlatt klubben. Trond Erik Bertelsen ble solgt til Fredrikstad og Christian Grindheim til Vålerenga. Paal Christian Alsaker, Rune Wiken, Kjetil Rødahl og Rolv Magne Olsen har også valgt å søke nye utfordringer. I tillegg har Tommy Edvardsen og Knut Walde returnert til henholdsvis Vålerenga og Brann etter at deres leieperiode var utløpet. Vi takker dem alle for deres innsats for klubben.

Rekrutteringslaget gjennomførte en meget imponerende sesong. I tilnærmet samtlige kamper stilte laget med en snittalder på rundt 17 år. Mange forventet seg at dette ville medføre at laget ville kjempe på nedre halvdel av tabellen i 3. divisjon. Men de talentfulle ungguttene gjorde en fantastisk innsats og sørget for at FKH 2 til slutt ble nummer tre. Det var ytterst sjeldent at laget spilte kamper med mer enn 2 spillere som var over lovlig junioralder, men rekrutteringslaget imponerte alle og plukket jevnt med poeng hele sesongen. Dette beviser at vi har en ung og meget spennende rekrutteringsstall som klubben garantert vil nyte godt av i de kommende sesongene.

Juniorlaget gjorde også en god sesong, og ble til slutt nummer 3 i 1. divisjon. Kun slått av Vikings norgesmestere og Bryne.

Gutteprosjektet ble også i 2004 en stor suksess med bred oppslutning fra distriktsklubbene. Både spillere, trenere, ledere og foreldre var godt representert på disse tiltakene og tilbakemeldingene var meget gode.
Det bør også nevnes at klubbens trenere og spillere gjennomførte en rekke tiltak ute i distriktsklubbene i løpet av sesongen. Blant annet var aktiviteten stor med hensyn til treningsøkter med aldersbestemte lag og vi bidro på hele 11 av klubbenes fotballskoler. Våre spillere og trenere hadde totalt nærmere 200 treningsøkter i distriktsklubbene og deres tilhørende fotballskoler.

FK Haugesund har hatt følgende 7 spillere på landslag i 2004:
Jan Kjell Larsen Norge A og U21
Christian Grindheim Norge U21
Trond Erik Bertelsen Norge U21
Chris Pozniak Canada A
Vegard Nordtveit Norge G17
Jarle Stakland Norge G17
Steinar Eikje Norge G18
Rapporter og statistikker for de enkelte lag følger på egne sider i rapporten.
SESONGEN 2005

Opprykk til 1. divisjon er naturlig nok målet for kommende sesong. Vi har beholdt mange av de sentrale spillerne fra i fjor, og flere av spillerne fra fjorårets talentfulle rekrutteringsgruppe vil bli hentet opp i A-stallen. I skrivende stund er A-stallen forsterket med Ferdinand Krohn Haaland fra Åkra og den svenske spissen Patrik Fredholm. Ytterligere forsterkninger vil bli hentet inn.

Treningsmengden fra 1. divisjon opprettholdes. På forsesongen blir det 7 fellesøkter + egentrening og kamp. De fleste fellesøktene vil bli gjennomført på den nye og flotte kunstgressbanen på Torvastad. Treningsfasilitetene på vinterstid i Haugesund er pr. dato ikke tilfredstillende, og her ligger det en fremtidig utfordring både for klubb og kommune.

Allerede i løpet av årets første måned har Tore Hammerø vært på samling med det norske G17 landslaget og Chris Pozniak med det canadiske A-landslaget.

Leif Sævereid vil i år som i fjor ha ansvaret for rekrutteringsstallen. Nye spillere i denne gruppen er Asbjørn Olsen (Stegaberg), Arild Kleppe (Njardar), Matteusz Lorentsen, Andre Helland, Freddy Mathisen, Tore Søraas (alle Djerv 1919).


ANNET

Klubben var i 2004 pådriver for at en må tenke nytt og moderne i forhold til en ny Stadion i vår region. En foreløpig dokumentasjon er utarbeidet som viser økonomisk realisme bak forslaget om å anlegge en ny Stadion – en storstue for hele Haugalandet – på Flotmyrområdet, der dagens grusbane i dag er plassert. Mye arbeid gjenstår, men klubben er glad for det engasjement Haugesund Kommune har vist, ved å sette i gang en konstruktiv prosess.Klubben håper at resultatet blir at vi får anledning til å jobbe videre med vårt foreslåtte alternativ. Vi tror at en realisering av dette vil kunne gi et løft for hele regionen – innenfor mange områder.

Klubben v/Harald Aabrekk lanserte allerede i 2003 ideen om å tenke mer spisset i forhold til toppidrett. Dette initiativ har nå utviklet seg til et prosjekt kalt Tinde Instituttet, hvor målet er å komme forbi prosjektstadiet, og få på plass en organisasjon – et institutt – som vil kunne bli den prefererte kompetansepartner i vår region innenfor Idrett – Kultur – Skole -Næringsliv på området prestasjonskultur og lederutvikling. Planene er lagt, og nå gjenstår arbeidet med å få etablert en finansiering som kan sikre en forsvarlig satsing og oppbygging de neste årene. Et betydelig antall klubber i regionen, innenfor forskjellige idretter, har stillet seg positive til å engasjere seg i den videre utvikling, og flere har deltatt med utøvere i et felles testopplegg som klubben har tilrettelagt for.


TAKK!

Styret finner det store engasjementet rundt klubben som veldig positivt. Vi skal gjøre alt i vår makt for ikke å skuffe våre mange støttespillere enda en gang. Vi i styret og ledelse setter stor pris på både den ros, og ikke minst den konstruktive kritikk klubben har vært gjenstand for gjennom og etter endt sesong. Så herved en hjertelig takk til dere alle som viser engasjement rundt klubben – og som oppfatter FK Haugesund som det troverdige alternativet i arbeidet med å skape et topplag på Haugalandet – et topplag som hele regionen fortjener!