Nyhetsarkivet

Innsiå – uke 5

Vi vil gjennom spalten innsiå forsøke å informere vårt publikum hver uke om stort og smått som skjer i klubben vår. Det vil bli forskjellige personer i klubben som vil bidra i denne spalten. Først ute er Jostein Grindhaug.

javel, då e me igång både på den eine å andre fronten.
Kommunikasjon e ett fint å ikkje minst viktigt begrep i dagens
fotballverden. Me vil prøva å få ut litt om ka me drive med både på den
sportslige såvel sosiale biten i FKH. Det e fullt muligt å komma med både
kommentarar å andre innspel dersom det e ønskeligt. Kan garantera at me vil
øvesjå det!
Me kalle spalten innnsiå for å speila det så skjer på godt å vondt i
klubben. Eg e fysste mann ut – jostein – men det vil nok bli rullering på
kim så skrive – gudkjelov for det!

Treningane e godt igång – å for å sei det med eingong – det e blitt ein ny
giv i trenings arbeidet. Sentrale spelerar e forsvonne – ett par nye e på
plass, mens det forhåpentligvis vil vara to tri te før serien tar te. Per i
dag e nok behovet for ein spelar i det bakre ledd mest prekært. Ronny har
vore ute ein heile sesong, å vil nok trenga månane fram te seriestarten. Me
e usikre på Ronny. Simon fekk seg ein kraftige karamell i ankelen sist
sommar, noge an slite med ennå. Rekna med han e klar te alvoret starta.
Arild e gammale å grå, trenge nye bein å stå på – sitat Kolbein Falkeid.
Akillesproblemer så kjeme seg når graset blir grønt. Ganske behagelige skade
i gronn! Ondertegna har starta løpetrenigen, uten å ha smerter, for fysste
gång på 18 månar. Måtte det vara!

Bjørn Strøm trene med oss nå, og forhåpentligvis svara an te forventningane
om ein kjappe kantspelar med stor vilje te å bli bedre.
Ferdinand blei henta frå Åkra, å kan visa seg å vara verdt millionane..
spenstige liten kar det!
Patrik har tatt med seg profesjonalitet ifrå diverse klubber både i Sverige
å Italia. Han vil bli ein klar forsterkning både på og utenfor banen.
Johnny Furdal gjere livet lettare for FKH supporterar – itte at juvelen
Christian forsvant te Vålerenga. Johnny blir god!

Siå eg har ein fot i markedsleiren og, vil eg benytta tjangsen te å sei at
arbeidet der har gått vollsomt bra te nå. Me ligge faktisk an te å dra inn
vel så møkje markeds kroner denne seongen så i fjoråret. Slett ikkje verst
for ein breddeklubb! Lauget e ein viktig årsak te det, å eg minne om Messå
på fredag. Stikk nerom Maritim Hall adle så ein!
Svein Hegland har eg lyst te å sei nogen gode ord om – for eingongs skyld.
Han har verkligen stått på siå an starta jobben for et år siå, å ska ha stor
ros for den jobben han har lagt ner i oppgraderingen av Lauget. Håpa an
ikkje tar heilt av nå – ska jo noge te det når eg tenke meg om. An e jo
tross alt øve 0,1 tonn karen!

Ellers e det berre te å stikka oppom klubbhuset ka tid det måtte vara. Minna
om lunsjane kvar tirsdag å torsdag – isamen med spelerane å resten av bøtte
balletten.
Me jabbast!

jos….