Nyhetsarkivet

Guttesamling

Lørdagens samling for guttespillere er flyttet til søndag kl 1300. Vi ber derfor de inviterte spillerne om å møte på Djervhuset til dette tidspunktet.