Nyhetsarkivet

Hammerø og Mortveit med i trenerteamet

Både Svein Hammerø og Per Øyvind Mortveit har signert 3 årskontrakter med FK Haugesund og blir med i trenerteamet.

Per Øyvind fortsetter som spillerutvikler i 3 nye år. Han skal arbeide med enkeltspillere i klubben på alle nivå. Han vil blant annet bidra på A-lagets formiddagsøkter. Per Øyvind vil også fortsette å jobbe med spillerene i rekrutterings- og juniorstallen.

Svein Hammerø har signert en 3 årsavtale som assistenttrener på A-laget. Hammerø fortsetter i jobben på Fotballgymnaset og er kun tilgjengelig på ettermiddagsøktene. Han vil også være involvert i kampansvaret rundt rekrutteringslaget.