Nyhetsarkivet

Resultatløs streik er over

Etter at partene natt til tirsdag kom til enighet, er streiken nå over. NISO karakteriserer utfallet som en seier, men dette tilbakevises av Norsk Toppfotball.

Gjennom media fremstiller NISO avtalen med NHO som en stor seier. Dette har fått våre klubber til å reagere: – NISO aksepterte i natt det tilbudet de gikk til streik på for to dager siden. De fikk ikke gjennomslag for noe som helst av prinsipiell betydning. Protokollen fra forhandlingene er så å si identisk med status ved forhandlingsbruddet søndag morgen, og streiken må karakteriseres som resultatløs, sier leder i Norsk Toppfotball Gunnar Wilhelmsen.

Klubbene har hele tiden ønsket å finne frem til gode forsikringsordninger for spillerne, og NHOs forhandlingsutvalg var enig med NISO om et opplegg for dette før bruddet. Dette tilbudet har nå blitt en del av forhandlingsprotokollen. Øvrige krav fra NISO ble frafalt i natt.

Klubbene ønsker i utgangspunktet ikke å strø salt i sårene til motparten, men har sett seg nødt til å reagere på NISO-leder Morgan Andersens uttalelser i media. Faktum er at NISO tok kontakt med NHO mandag ettermiddag og ba om nye forhandlinger. Under møtet fremmet de en del krav. Disse ble avvist av NHOs forhandlingsutvalg. – De fikk inn et tillegg til paragrafen om overgangsbestemmelsene. Det er en presisering av teksten som er i henhold til gjeldende praksis ved overganger, og selvsagt helt uproblematisk for klubbene, sier Wilhelmsen.

Når NISO fremstiller det som om at spillernes rett til fri overgang er styrket med denne avtalen, er det direkte feil. -Retten til fri overgang ved kontraktens utløp er et resultat av Bosman-dommen og er for lengst innarbeidet i fotballens regelverk. Det er ingen ting i denne avtalen som endrer på noen prinsipper for overganger, sier Wilhelmsen.

Her er en oversikt over hva man ble enig om, og hvilke krav NISO frafalt:

1. Partene er enige om

· tilpasninger i overenskomsten slik at den kan gjøres gjeldene for både fotball, håndball og ishockey.
· å sette ned et utvalg som skal kartlegge behovet for, og vurdere løsninger som kan legge til rette for fremtidsrettet utdanning for arbeidstakere omfattet av overenskomsten.
· å sette ned et nytt utvalg som skulle utrede og legge frem innstilling til forsikringsordninger som ivaretar behovet til spillerne, innen 15.11.2002.

2. NISO frafalt

· krav om at klubbene skulle frigi spillere til kamper arrangert av NISO uten at det ble søkt om dette.

· krav om at setningen ”Spilleren har retten til navn, bilde og signatur” under kapitlet om sponsorer.

· kravet om at det skulle fremforhandles nye standardkontrakter som skulle bygge på Hovedavtalen mellom LO/NHO, Fotballoverenskomsten og Arbeidsmiljøloven.

§ I fotballen har det vært tradisjon for at klubbene og forbundet i samarbeid har utviklet ansettelsesavtalene/spillerkontraktene. NISO ble tilbudt å delta i et utvalg som skal utvikle nye standardkontrakter for NFF høsten 2002. Dette tilbudet ble avvist av NISO.

· kravet om at deler av overgangsbestemmelsene skulle reguleres i tariffavtalen.