Nyhetsarkivet

Asle Andersen blir kaptein

Asle Andersen blir årets FKH-kaptein. Visekaptein blir Per Andreas Haftorsen.

Kjelli og Asbjørn valgte å la demokratiet avgjøre hvem som skulle bli årets kaptein. Asle fikk flertallet av stemmene fra spillerne, og får dermed fornyet tillit.

Dersom Asle i enkelte kamper skulle være forhindret for å bære kapteinsbindet, er det visekaptein Per Andreas Haftorsen som overtar.